Home » Bez kategorii » Ważne – Wyjazd z terytorium Federacji Rosyjskiej do 15 lutego 2016 r.

Ważne – Wyjazd z terytorium Federacji Rosyjskiej do 15 lutego 2016 r.

Na podstawie pisma otrzymanego za pośrednictwem Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa uprzejmie informujemy, że Federacja Rosyjska wyraziła zgodę na propozycję strony polskiej aby pojazdy, które wjechały na terytorium Polski lub Rosji do 31 stycznia 2016 r. na podstawie zezwoleń ważnych do 31 stycznia 2016 r. mogły na podstawie tych zezwoleń powrócić do kraju rejestracji pojazdu nie później niż do dnia 15 lutego 2016 r. włącznie.