Home » INCOTERMS

INCOTERMS

Warunki dostawy INCOTERMS w przepisach celnych

Szkolenie z zakresu INCOTERMS w zgłoszeniach celnych oraz deklaracjach INTRASTAT w 2020 roku.

Cel szkolenia -  Zwiększenie wiedzy w zakresie wartości celnej towaru oraz wartości towaru w deklaracjach INTRASTAT.

Odbiorcy szkolenia - Agenci celni, osoby zajmujące się zgłoszeniami celnymi SAD, deklaracjami INTRASTAT, księgowi, doradcy podatkowi, spedytorzy, osoby zainteresowane tematyką.

Tematyka szkolenia - Warunki dostawy w oparciu o reguły INCOTERMS czyli koszty transportu, ubezpieczenia oraz innych opłat związanych z dostawą w zgłoszeniach celnych SAD.

Wartość towaru w deklaracjach INTRASTAT po przekroczeniu progów szczegółowych związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą lub nabyciem a Polskim obszarem statystycznym.

W  obecnych przepisach celny obowiązują warunki dostaw przyjęte w celu określenia, która ze stron ponosi koszty związane z przywozem  lub wywozem i dodawanymi elementami, a następnie wliczane lub dające uprawnienia do niewliczania kosztów do podstawy wymiaru cła.

Kolejnym przypadkiem jest obowiązywanie warunków dostaw w handlu pomiędzy krajami członkowskimi UE i ujmowanymi w deklaracji INTRASTAT. Tam również istnieje konieczność określania tych parametrów pod warunkiem przekroczenia określonych progów wartościowych wyznaczonych przez dane państwo członkowskie.

Cena szkolenia - na kolejnej stronie http://agentcelny.pl/wp/incoterms-szkolenie/

Terminy szkolenia - na kolejnej stronie http://agentcelny.pl/wp/incoterms-szkolenie/

 

INCOTERMS 2000

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ..... są dopuszczone cztery warunki dostaw do stosowanie w zgłoszeniach celnych SAD

INCOTERMS 2010

Przepisy zobowiązują do stosowania warunków dostaw przyjętych przez zgłoszeń celnych SAD oraz do dokumentów INTRASTAT

INCOTERMS 2020

Obecnie są przyjęte rozwiązania z nowymi warunkami dostaw i czekają na opublikowanie w przepisach UE celem stosowania.