Home » INCOTERMS

INCOTERMS

Warunki dostawy INCOTERMS w przepisach celnych

W  obecnych przepisach celny obowiązują warunki dostaw przyjęte w celu określenia, która ze stron ponosi koszty związane z przywozem  lub wywozem i dodawanymi elementami, a następnie wliczane lub dające uprawnienia do niewliczania kosztów do podstawy wymiaru cła.

Kolejnym przypadkiem jest obowiązywanie warunków dostaw w handlu pomiędzy krajami członkowski i ujmowanymi w dokumentacji INTRASTAT. Tam również istnieje konieczność określania tych parametrów pod warunkiem przekroczenia określonych progów wartościowych wyznaczonych przez dane państwo członkowskie.

INCOTERMS 2000

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ..... są dopuszczone cztery warunki dostaw do stosowanie w zgłoszeniach celnych oraz zgłoszeniach INTRASTAT

INCOTERMS 2010

Przepisy zobowiązują do stosowania warunków dostaw przyjętych przez ..............