Home » Zgłoszenie na szkolenie z Nomenklatury scalonej CN

Zgłoszenie na szkolenie z Nomenklatury scalonej CN

Zgłoszenie na szkolenie z Nomeklatury scalonej CN

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych do celów marketingowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 833) Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem ZGODY.