Home » PODATKI

PODATKI

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy jest naliczany od niektórych sprowadzanych towarów 

Podatek od towarów i usług ( VAT )

W imporcie wszystkie towary są objęte podatkiem VAT wg określonych stawek. Istnieją też zwolnienia od podatku wg określonych przesłanek ustalonych w ustawie.

Opłata paliwowa

Należność pobierana w Polsce w wyniku wprowadzania na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem.

Opłata emisyjna od 2019 roku.

Wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych podlega opłacie, zwanej dalej „opłatą emisyjną”.