Home » Kurs 90 godzin + 10 godzin

Kurs 90 godzin + 10 godzin

Gdańsk,   Katowice,   Kraków,   Poznań,   Warszawa

Kurs zawodowy - przygotowanie do pracy w zawodzie

Tematyka zajęć:
1.Wstęp do prawa - 2h
2.Kodeks Postępowania Administracyjnego - 2h
3.Ordynacja Podatkowa - 3h
4.Unijny Kodeks Celny, + Rozporządzenie delegowane, + Przepisy przejściowe, ( Prawo Celne )* - 18h
5.Ustawy powiązane z obrotem towarami z zagranicą i obrocie specjalnym - 3h
6.Ustawa o podatku VAT, ustawa akcyzowa oraz dokumenty - 10h
7.Taryfikacja i towaroznawstwo, stawki celne, dokumenty pochodzenia, ćwiczenia - 12h
8.Akty wykonawcze do wymienionych ustaw w tym przepisy wykonawcze - 12h
9.Pozostałe ustawy związane z obrotem towarowym z zagranicą - 3h
10. Dokumentacja obrotu towarowego, dokumentacja handlowa, celna, spedycyjna - 4h
11.Dokumenty celne SAD, SAD-BIS, DW1, CMR, Karnet TIR, Karnet ATA, AWB, TDT i inne dokumenty w tym dokumenty tranzytowe - 12h
12.Symulacje i ćwiczenia z dokumentami celnymi SAD, INTRASTAT, UDT, ADT, AKC4, UE-VAT, INF oraz inne - 15h
13.Programy komputerowa oraz programy celne, pytania, egzamin sprawdzający ( nieobowiazkowy ) - 3h

Czas trwania kursu

Kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych + dodatkowo 10 godzin lekcyjnych ( razem kurs liczy 100 godzin, zalecane przez ministerstwo finansów )
Zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 9-15 przez okres 2 miesięcy.

* Przepisy po nowelizacji prawa celnego

Materiały wydrukowane ( około 180 stron ) oraz materiały elektroniczne udostępnione słuchaczom.

Materiały

Materiały wydrukowane + oraz materiały do pobrania
Zaświadczenie ukończenia kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu

Opłaty

Kurs wraz z materiałami  - Podane ceny nie są ofertą handlową - patrz zastrzeżenia prawne 

Gdańsk - 1780,00 zł + 100,00 zł  CENA ORIENTACYJNA!!!

Warszawa - 1880,00 zł + 100,00 zł CENA ORIENTACYJNA!!!

Katowice, Poznań, Kraków - 1880,00 zł + 100,00 zł  CENA ORIENTACYJNA!!!

płatne przed rozpoczęciem zajęć na konto bankowe.

Konto bankowe

Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych ul. Aksamitna 8, Gdańsk 80-858

  - wpłata po otrzymaniu informacji o zajęciach oraz kodu

Sprawdź terminy kursów poniżej