Home » Kurs internetowy on-line

Kurs internetowy on-line

Opis kursu internetowego

Masz przydzielony login oraz hasło wymagane do logowania. Logujesz się do wirtualnej klasy i stajesz się uczestnikiem wraz z innymi uczestnikami kursu. Po zalogowaniu otrzymujesz bierne prawo uczestnictwa. Oznacza to, że uczestniczysz w spotkaniu, ale nie możesz  reagować do momentu aktywnego uczestnictwa przez administratora lub prowadzącego. Zazwyczaj w naszych szkoleniach mamy 20 minut wykładu i 10 minut na zadawanie pytań. W czasie wykładu widzisz na ekranie przedstawiany materiał oraz słyszysz komentarz prowadzącego zajęcia. Kamera jest wyłączona i nie widzisz osoby. W czasie zadawania pytań możliwe jest włączenie ankiety elektronicznej celem sprawdzenia nabytej wiedzy. Wyniki mogą być dostępne po wypełnieniu ankiety. Czas na przerwy jest regulowany według potrzeb uczestniczących. Z naszych doświadczeń oraz odbytych szkoleń i opinii wydanych przez uczestników wynika, że ta forma jest najbardziej optymalna dla słuchaczy.

http://www.youtube.com/watch?v=KqsqDYZ55jQ

Kurs zawodowy - przygotowanie do pracy w zawodzie

Tematyka zajęć

 1. Wstęp do prawa
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 3. Ordynacja Podatkowa
 4. Kodeks Celny, Prawo Celne
 5. Ustawy powiązane z obrotem towarami z zagranicą i obrocie specjalnym
 6. Ustawa o podatku VAT, ustawa akcyzowa oraz dokumenty
 7. Taryfikacja i towaroznawstwo, stawki celne, dokumenty pochodzenia, ćwiczenia, Incoterms2010
 8. Akty wykonawcze do wymienionych ustaw w tym RWKC
 9. Pozostałe ustawy związane z obrotem towarowym z zagranicą
 10. Dokumentacja obrotu towarowego, dokumentacja handlowa, celna, spedycyjna
 11. Dokumenty celne SAD, SAD-BIS, DW1, CMR, Karnet TIR, Karnet ATA, AWB, TDT i inne dokumenty w tym dokumenty tranzytowe
 12. Symulacje i ćwiczenia z dokumentami celnymi SAD, INTRASTAT, UDT, ADT, AKC4, UE-VAT, INF oraz inne
 13. Programy celne, pytania egzaminacyjne, egzamin sprawdzający ( nieobowiazkowy )

Czas trwania kursu

Kurs modułowy. Moduły dostosowane do potrzeb słuchaczy.
Kurs prowadzony przez okres 2 miesięcy. (dowolny czas uczestnictwa)

Wymagania sprzętowe

przeglądarka internetowa, np.: Firefox, MSIE 8 czy Chrome
dodatek Adobe Flash Player 10 (lub wyższy)
łącze internetowe minimum 512Kb/s

Opłaty

 Kurs wraz z materiałami i dostępem do platformy szkoleniowej -  1780,00 zł

płatne przed rozpoczęciem zajęć na konto bankowe zastrzeżenia prawne

Materiały

Materiały wydrukowane +  CD lub materiały do pobrania 
Przez okres trwania kursu słuchacz ma dostęp do indywidualnego konta zawierającego materiały z przeprowadzonych spotkań.

Zaświadczenie ukończenia kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu   zobacz zaświadczenie

Konto bankowe

Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych
ul. Aksamitna 8
80-858 Gdańsk

  - wpłata po otrzymaniu informacji o zajęciach oraz kodu

Zgłoszenie na kurs