Home » Linki. Programy komputerowe

Linki. Programy komputerowe

Granica Polski

Strona dotycząca granicy celnej oraz Rosji, Białorusi, Ukrainy            

https://granica.gov.pl/    przejdź klikając na klawisz     Agent celny kurs agentcelny.pl  klawisz przejdz 1 

Systemy celne

Strona PUESC                

https://www.puesc.gov.pl/     przejdź klikając na klawisz     Agent celny kurs agentcelny.pl  klawisz przejdz 1 

Strona administracji celnej                 

https://www.e-clo.pl/     przejdź klikając na klawisz              Agent celny kurs agentcelny.pl  klawisz przejdz 1

https://finanse-arch.mf.gov.pl/clo/informacje-podstawowe     przejdź klikając na klawisz              Agent celny kurs agentcelny.pl  klawisz przejdz 1

Adresy stron internetowych organów celnych Rosji, Białorusi, Ukrainy

Rosja               

http://customs.ru/     przejdź klikając na klawisz     Agent celny kurs agentcelny.pl  klawisz przejdz 1 

Białoruś               

http://www.customs.gov.by/ru/     przejdź klikając na klawisz              Agent celny kurs agentcelny.pl  klawisz przejdz 1

Ukraina

http://sfs.gov.ua/     przejdź klikając na klawisz              Agent celny kurs agentcelny.pl  klawisz przejdz 1

Adresy stron internetowych naczelnych organów celnych wszystkich państw UE

Kraj Nazwa instytucji Adres internetowy
Austria Bundesministerium der Finanzen http://www.bmf.gv.at
Belgia Administration des douanes et accises - Tour Finances http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/index.htm
Bułgaria National Customs Agency (NCA) under the Minister of Finance http://www.customs.bg
Cypr Director of Customs and Excise
& VAT Commissioner
http://www.mof.gov.cy/customs
Czechy The Czech Customs Administration http://old.cs.mfcr.cz/cmsgrc
Dania Ministry of Taxation http://www.toldskat.dk
Estonia Estonian Tax and Customs Board http://www.customs.ee
Finlandia National Board of Customs http://www.tulli.fi/fi
Francja http://www.douane.gouv.fr
Grecja Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.gsis.gov.gr
Holandia Ministerie Van Financien http://www.belastingdienst.nl
Hiszpania Impuestos Especiales http://www.aeat.es
Irlandia Office of the Revenue Commissionners http://www.revenue.ie
Litwa The Customs Department under the Ministry of Finance
of the Republic of Lithuania
http://www.cust.lt/en/index
Łotwa Customs Violation Prevention Division http://www.vid.gov.lv
Luxemburg Administration des Douanes http://www.etat.lu/DO
Malta Department of Customs http://www.maltacustoms.gov.mt
Niemcy Bundesministerium der Finanzen http://www.zoll-d.de
Portugalia Ministero das Finanças - Direcçaogeral das Alfandegas http://www.min-financas.pt/v30/default.htm
Rumunia Autoritatea Nationala a Vamilor http://www.customs.ro
Słowacja http://www.colnasprava.sk/wps/portal
Słowenia The Customs Administration of the Republic of Slovenia http://carina.gov.si/angl/index.htm
Szwecja Tullverket http://www.tullverket.se
Węgry The Customs Department under the Ministry of Finance http://www.vam.hu
Wielka Brytania HM Custom and Excise http://www.hmce.gov.uk

Adresy organizacji międzynarodowych

Skrót Organizacja Adres
WTO World Trade Organization http://www.wto.org/
ICC International Chamber of Commers - Incoterms 2010 http://www.iccwbo.org
IRU International Road Transport Union http://www.iru.org/
WCO World Customs Organisation http://www.wcoomd.org/
U E Europa http://europa.eu/index_en.htm
U E European Commission http://ec.europa.eu/index_en.htm
U E Lex EUR -Lex Dostęp do aktów prawnych http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
UNECE UNECE Committee on trade http://www.unece.org/info/ece-homepage.html

Oprogramowanie do zgłoszeń celnych ( niektóre )

Przedstawiamy kilku producentów opogramowania zgłoszeń celnych. 

http://www.huzar.pl/

http://www.fraktal.com.pl/ics_plus.html

https://wrotacelne.pl/wrota_celne_interfejs_wizualny.htm

http://www.blue-soft.pl/bluecel.html

http://www.sadec.pl/index.php?menu=sad

http://skg.pl

 

Niektóre programy księgowe posiadają moduły do obsługi celnej i statystycznej. Zatem firma powinna zanalizować własne możliwości i ustalić włąściwą politykę umożliwiającą korzystanie z jednego spójnego systemu informatycznego.