Nowa oferta ! ! !

Kusr Agent Celny 90 godzinny przez internet ( wirtualna klasa )


Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.

Ważne pliki cookies
 Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki
Nowa strona

 Przejdz do nowej strony https://agentcelny.pl/wp/

Pytania i odpowiedzi dotyczące serwisu

Pytania

pyt. Czy są potrzebni Agenci Celni na rynku pracy ?

Tak jest ciągłe zapotrzebowanie na specjalistów z uprawnieniami.

pyt. Jaka jest cena kursu na agenta celnego ?

Kurs podstawowy 90 godzinny kosztyje ****** zł wraz z materialami niezbędnymi do nauki.  Kurs rozszerzony 135 godzinny kosztyje ****** z wraz zmateriałami niezbędnymi do nauki.

pyt. Chcę zapłacić za kurs w ratach. Czy to możliwe i na jakich warunkach ?

Opłatę za kurs należy wnieść w całości  na podane konto bankowe przed rozpoczęciem kursu.

pyt. Czy mogę zrezygnować w trakcie kursu z zajęc i otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy ?

Tak można zrezygnować z kursu w czasie trwania zajęc, ale traci się  możliwośc zwrotu wpłaconych pieniędzy na konto.

pyt. Kiedy otrzymam fakturę za naukę przed czy po kursie ?

Fakturę wystawiamy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty pieniędzy na konto bankowe.

pyt. Czy możemy otrzymac fakturę na podstawie, której wpłacimy pieniądze na konto ?

Fakturę wystawiamy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty pieniędzy na konto bankowe.

pyt. Interesuje mnie zagadnienie importu samochodu z USA ?

Doradztwo w sprawach celnych prowadzą odpłatnie kancelarie prawnicze współpracujące z nami.

pyt. Jak wypełnić SAD ?

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

pyt. Ile ćwiczeń z dokumentów SAD jest realizowane na kursie ?

Realizujemy 20 godzin lub 30 godzin ćwiczeń z dokumentami SAD lub warsztaty dotyczące wypełniania dokumentów celnych. Pena informacja w serwisie.

pyt. Czy można otrzymać tylko same materiały i nie uczestniczyć w kursie ?

Materiały otrzymuje uczetnik kursu po dokonaniu opłaty za kurs.

pyt. Co wchodzi w skład materiałów ?

Dysk CD z aktualnym stanem prawnym, segregator z wydrukowanymi ustawami oraz instrukcjami niezbędnymi do prowadzenia zajęc oraz zeszyt ćwiczeń.

pyt. Jakie dokumentu uzyskuję po odbyciu kursu ?

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z obowiązującymi przepisami dotączącymi kształcenia dorosłych.

pyt. Czy takie zaświadczenie wystarczy do pracy ?

Pracodawca ustala wymogi dotyczące zatrudnienia.

pyt.  Gdzie i kto przeprowadza egazmi na agenta celnego ?

Egzamin przeprowadza Ministerstwo Finansów wg zasad opisanych w rozporządzeniu dotyczącym egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego.

pyt. Czy po kursie mam uprawnienia ?

Uprawnienia nabywa się po zdanym egzaminie państwowym oraz po dokonaniu  wpisu na listę licencjonowanych agentów celnych.

pyt. Kto może zostać wpisany na listę agentów celnych ?

Na listę agentów celnych jest wpisana osoba fizyczna, jeżeli spełnia następujące warunki:

  1. posiada miejsce zamieszkania we Wspólnocie;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. korzysta z pełni praw publicznych;
  4. posiada co najmniej średnie wykształcenie;
  5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe;
  6. swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego;
  7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisją egzaminacyjną, powoływaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub otrzymała decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów odrębnych;
  8. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych, nie później niż w okresie 2 lat od dnia spełnienia warunku określonego w pkt 7.